Coronalia (actualiteiten)

Deze pagina is een overzicht van de jongste inzichten en meningen, feiten en fictie over de wereldwijde Covid19-tsunami.

Het aantal coronabesmettingen is groter dan het rivm dagelijks meldt. Zowel het landelijke GGDGHORNL als het RIVM zeggen dat ze de uitslagen van de duizenden commerciële coronatesten niet meetellen in hun dagelijkse update.

  • Er waren zondag 25 oktober 103 nieuwe besmettingen in Fryslân.
  • Landelijk werden er 10.211 besmettingen gemeld.
  • Dinsdag komt er meer duidelijkheid over aanpak coronacrisis.

23 oktober 2020. Een triest dagrecord (waar Nederland heel goed in is): vandaag is het aantal mensen, besmet met het corona-virus gestegen met meer dan 10.000. De ziekenhuizen kunnen het werk niet meer aan. Patiënten uit het centrum en zuiden van Nederland worden verdeeld over de rest van het land. Reden genoeg om zo snel mogelijk een nieuwe lock-down in te voeren, maar voor het kabinet is het nog te vroeg om harder in te grijpen.

BESMETTINGEN MET COVID’20

05-09-2020 Het RIVM komt elke dinsdag met de weekcijfers en een duiding. De laatste weken schommelde het aantal meldingen rond de 500 per dag. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld. Op woensdag steeg het aantal gevallen met 734.Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 744 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het zijn de grootste stijgingen in een etmaal sinds 11 augustus 2020.

Niet alleen mensen kunnen worden besmet maar ook (aaibare) dieren als nertsen, honden, katten, konijnen. Inmiddels zijn op 48 nertsfokkerijen ALLE nertsen “geruimd”. De besmettings-bron op nertsenfokkerijen blijken katten te zijn.

Juli 2020: De jongste editie van DE ANDERE KRANT is gewijd aan de andere kant van de uitbraak van het corona-virus. De uitgave is een burger-inititatief met berichtgeving over een virus wat de mensheid besmet met angst en over maatregelen die niet kloppen met de realiteit. De realiteit is, dat de “mortaliteit” van het Covid19-virus ongeveer 0,02% is en dus lager dan dat van het griepvirus 2017-2018. Dat gezonde personen elkaar niet in gevaar kunnen brengen omdat ze het virus niet kunnen overdragen. Dat het kunnen behalen van groeps-immuniteit een illusie is (zeker in de noordelijke provincie Drenthe, Groningen en Friesland waar het aantal besmettingen en overlijdens miniem is). Een vaccin tegen het virus is er nog niet en komt té laat omdat het virus verandert en daarvoor een ander, aangepast vaccin nodig is.

www.deanderekrant.nl -> bit.ly/3eYZNrn

Nieuwe coronavirusstam verspreidt zich veel sneller

De variant van SARS-CoV-2 , D614G genoemd,  is veel beter in staat om menselijke cellen binnen te dringen dan de oorspronkelijke stam, D614.

Wetenschappers denken dat het virus daardoor ook een stuk makkelijker kan worden overgedragen van de ene op een andere persoon. De mutatie van het virus heeft volgens onderzoekers geen gevolgen voor het verloop van de ziekte. Mensen die worden besmet met de nieuwe coronavirusstam worden niet zieker dan door de eerdere variant D614G. Maar er worden dus wel veel meer mensen ziek en veel meer mensen bezwijken er aan.

23 mei 2020. De corona-uitbraak in het district Leer, over de grens bij Bad-Nieuweschans, is groter dan eerder werd gedacht. Elf mensen zijn besmet, zo’n zeventig mensen zitten in quarantaine. 31 mei: Bij meer dan dertig personen is inmiddels het coronavirus vastgesteld. Het aantal mensen dat in quarantaine zit is gestegen naar 175.

18 mei ’20: Op veel plaatsen is in de afgelopen maanden niet-coronazorg blijven liggen. Ziekenhuizen en huisartsen kampen nu met grote wachtlijsten. Een deel van de hart-, kanker- en beroertepatiënten blijven nog steeds weg en zijn huiverig om contact met de huisarts te zoeken. Bijvoorbeeld thuiswonende ouderen. De volksgezondheidsdienst gaat zich meer richten op deze verborgen problematiek. Het naleven van alle afstand- en hygiëne-maatregelen blijft belangrijk. Versoepeling van die maatregelen is mooi, maar het duurt minimaal twee weken voordat het effect zichtbaar wordt.

10 mei ’20: In het Limburgse plaatsje Kessel zijn alvast 500 mensen getest op Covid-19 immuniteit. De eerste testronde bestaat uit een vingerprik. Als de testers op basis van die vingerprik zien dat iemand antistoffen heeft aangemaakt, wordt ter controle een buisje bloed afgenomen. Als het lichaam antistoffen aanmaakt, is degene besmet geweest met het coronavirus. In hoeverre en vooral hoe lang je vervolgens immuun blijft, is nog onduidelijk. Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat het percentage van mensen met antistoffen heel hoog is.

10 mei ’20: in China zijn 17 nieuwe coronabesmettingen gemeld, waaronder vijf nieuwe besmettingen in Wuhan. In die stad begon de virusuitbraak, maar al bijna twee maanden werden er niet zoveel besmettingen meer gemeld. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen fors lager ligt dan tijdens de uitbraak in februari, is het toch zorgelijk dat er weer meer mensen in China besmet raakten. Volgens persbureau Reuters zijn zeven van de nieuwe besmettingen afkomstig van reizigers uit het buitenland. Tien mensen zijn besmet door lokale transmissie.

8 mei ’20: Het asielzoekerscentrum in Sneek is ‘op slot’ gedaan, omdat daar sprake was van een corona-uitbraak. De GGD maakte bekend dat 28 mensen uit het azc positief getest waren op het virus, waarvan één beveiliger van het azc. In totaal zijn er nu vierhonderd mensen getest. De besmette mensen en hun huisgenoten verblijven elders in quarantaine omdat het azc in Sneek daarvoor niet geschikt is.

Al 15 jaar waarschuwt complexiteitswetenschapper Yaneer Bar-Yam voor het gevaar van een pandemie. Sinds het nieuwe coronavirus Covid-19 rondwaart, probeert hij overheden wakker te schudden: het virus is te stoppen. In Nederland lijkt dat maar niet door te dringen.

Uit een wereldwijde coalitie van inmiddels duizenden wetenschappers en andere betrokkenen om wetenschappelijke kennis in te zetten om de corona-pandemie een halt toe te roepen, riep hij overheden op tot actie, omdat alleen dan een wereldwijde catastrofe afgewend zou kunnen worden.

 “Het draagvlak voor verzwaren van de lockdown is echt tot een minimum geslonken. Ik had Nederland verwacht tussen de koplopers, niet onderaan de ranglijst bungelend. Ik mis de overtuiging om dit virus eronder te krijgen. Jullie hebben geen echte lockdown, met een paar extra maatregelen erbij kun je er komen. Nederland doet nu genoeg om het virus te vertragen, maar ze moeten beslissen om te gaan indammen”.