QR-info-BLOK 3D (coronalia -actualiteiten)

Deze info-pagina is een overzicht van de jongste inzichten en meningen, feiten en fictie, fouten en onzekerheden over de wereldwijde Covid19-tsunami. Adres: bit.ly/3hb9uWx

De Duitse minister Spahn zegt dat er “kinderziekten” optraden bij het inenten met het Pfizer-vaccin bij ziekenhuispersoneel en ouderen in verzorgingstehuizen. Het plan was om in 2020 dik 1 miljoen mensen in te enten, maar het werden er 162.500. De vraag is of Spahn “het overleeft” en of in Nederland “kinderziekten” kunnen worden vermeden.

03 januari 2021: Ook de Nederlandse huisartsen willen bij de eerste groep te vaccineren personen horen. Het gaat (als dat doorgaat) om personen.

30 december 2020: Het kabinet wil het advies van de Gezondheidsraad opvolgen om thuiswonende ouderen zo snel mogelijk het Pfizer-vaccin te geven. De eerste doses worden vanaf 8 januari door de GGD toegediend aan personeel van verzorgingshuizen en andere zorginstellingen. Naar verwachting krijgt Nederland in het eerste kwartaal van 2021 zo’n 2.500.000 doses van het Pfizer-vaccin. Het kabinet schat dat daarvan zo’n 800.000 zullen worden opgebruikt door zorgpersoneel. De rest ( 1.700.000 doses) zou kunnen worden toegediend aan thuisverzorgde ouderen.

Alle ouderen zouden onderdeel moeten worden van die eerste vaccinatie-ronde.

Maar de GGD’s, moeten al alle zeilen bijzetten om 8 januari te halen. De GGD liet gistermiddag weten ,,niet bezig’’ te zijn met voorbereidingen van vaccinatie aan ouderen. Het ict-systeem van de dienst is bij de start alleen klaar voor zorgpersoneel en NIET voor andere doelgroepen.

————————————————————–

27 december 2020: In Engeland werd al op 8 december de eerste injectie toegediend. In dat land en in Amerika zijn al honderdduizenden mensen gevaccineerd. De start van het vaccinatie-programma zal in de EU het laatst in Nederland zijn. Niet vóór 11 januari 2021 omdat het computers-systeem de GGD’s en de vaccinatie-centra er nog niet klaar voor zijn. En: minister De Jonge heeft altijd gezegd dat in Nederland ’zorgvuldigheid’ voorop staat. Hoogleraar immunologie Anke Huckriede uit Groningen zegt dat er intussen wekelijks 400 mensen aan kunnen corona bezwijken.

24 december 2020. Als eersten krijgen zorgmedewerkers van verpleeghuizen een oproep (voor vaccinatie vanaf 18 januari). Daarna de medewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverplegers en WMO-ondersteuners. Zij krijgen vanaf 4 januari 2021 een uitnodiging om telefonisch een afspraak te maken. Later kan dat ook digitaal.

‘Groningen en Twente: zwartste scenario dreigt.

De nood is ongekend hoog volgens de Groningse burgemeester Schuiling. De regio’s Groningen en Twente kampen met snel toenemend aantal corona-besmettingen. In 700 van de 2.300 verpleeghuizen zijn er nu corona-besmettingen. Tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen en in de gehandicaptenzorg snel toe. Een op de tien zorgmedewerkers zit ziek thuis of is in quarantaine. Bureaumedewerkers wordt gevraagd om tijdens de kerstvakantie bij te springen, veel verloven zijn ingetrokken.

Dit Pfizer-vaccin is verpakt in grote hoeveelheden en in een speciale verpakking. Elke doos bevat 1000 vaccinsin flesjes met elk 5-6 doses gekoeld tot minus 750 graden Celcius. Daarom is het lastig om dit vaccin in kleine hoeveelheden te verspreiden naar bijvoorbeeld verpleeghuizen. Ook huisartsen kunnen zo’n hoeveelheid niet hanteren: het moet verdund worden en dat gaat niet bij een diepgevroren blokje. Het vaccin moet LANGZAAM worden ontdooid. Daarna kan het 4-5 uren worden gebruikt. Blijft er een overschot dan is die rest niet meer bruikbaar. En dát geldt ook voor de vervolg-injectie exact drie week later. Er komen centrale priklocaties waar met het Pfizer-vaccin wordt gevaccineerd. In Fryslân is gekozen voor het WTC-expo gebouw in Leeuwarden. Als bezwaar kan worden genoemd, dat een groot aantal (duizenden) zorgmedewerkers in enkele dagen massaal naar Leeuwarden moeten reizen, ofwel in privé auto’s ofwel per openbaar vervoer en daardoor kunnen ook personen die niet weten of ze besmet zijn tijdens het vervoer of in de wachtrij anderen besmetten.

22 december 2020. Na goedkeuring van het Pfizer-vaccin is het plan om op 8 januari 2021 te starten met vaccinaties. Hoewel het eerste aantal doses beperkt is (500.000 voor 250.000 personen) zijn de medische zorgverleners als eerste groep genomineerd. Er wordt 2 keer ingeënt met een tussentijd van 3 weken. Beide keren kunnen na enige dagen bijwerkingen optreden als vermoeidheid, pijnlijke arm, hoofdpijn en koorts. Er wordt aanbevolen dat ALLE gevaccineerden tenminste een kwartier onder medische contrôle ter plekke blijven vanwege mogelijk optreden van zeldzame bijverschijnselen. Het is te verwachten dat zo’n 5 % van de gevaccineerden zich 2 keer ziek-thuis zullen melden. Dát betekent dus twee maal een fors gebrek aan handen-aan-het-bed. Het gebrek is des te nijpender omdat het aantal vrije Intensive Care-bedden steeds kleiner wordt. Zeker in verband met contacten en menselijk gedrag tijdens de kerstdagen, de jaarwisseling en het daarmee gepaard gaande extra grote stijging van het dagelijkse aantal besmette personen.

Uiterlijk maandag 11 januari 2021 zal de GGD op drie locaties gaan vaccineren. Dat is op 18 januari uitgebreid naar 25 centrale locaties, onder meer in Fryslân.

20 december 2020: het aantal coronabesmettingen in Fryslân nadert recordhoogte: 288 nieuwe gevallen.

Er is één sterfgeval gemeld, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Drie mensen zijn in de afgelopen 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen op één dag is maar één keer hoger geweest. Op 12 oktober waren er 294. Het risiconiveau in Fryslân gaat nu van ‘ernstig’ naar ‘zeer ernstig’, het hoogste risiconiveau. Dat geldt nu in het hele land.

————————————————————-

EXTRA BESMETTINGEN PER WEEK (bron RIVM)

Week 50 – 58.412, week 51 – 82.340

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Negatieve coronatest verplicht voor alle internationale vliegreizen naar Nederland

Met ingang van 29 december 2020 zijn luchtvaartmaatschappijen (die op Nederland vliegen vanuit een hoog risico gebied) verplicht om passagiers vóór het boarden te controleren op het bezit van een negatieve PCR- testuitslag. Deze moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. Bij aankomst of terugkomst in Nederland geldt het dringende advies voor een thuisquarantaine van 10 dagen.

———————————————————–

Vanaf dinsdag 1 december ’20 gold een mondkapjesplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder op straffe van een boete van 95 euro.

Op deze plekken moet je VERPLICHT een mondkapje dragen: publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens,winkels, musea, benzinestations.

 Verrder VERPLICHT voor kappers,  rijschoolhouders (tijdens het lessen), de nagelstylist en mensen met vergelijkbare beroepen, waarbij de handhaving van anderhalve meter afstand problematisch is.

Een mond/neuskap dragen is niet verplicht op vaste zitplaats in: restaurants, cafés, theaters, concertzalen, gebedshuizen als kerken, moskeeën, synagogen en tempels.voortgezet – speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Verder bij gymnastiek, zang, toneel, dans en in bepaalde vormen van praktijkonderwijs.

————————————————————

18-11-2020. Vanaf 1 december kun je ook getest worden na nauw contact met een Coronadrager. In de openbare ruimte wordt zingen en schreeuwen verboden. Verkoop en afsteken van vuurwerk t.g.v. de jaarwisseling is niet toegestaan. Voor de opgave van maatregelen van rijkswege: zie de link -> bit.ly/3nDTez4 Het aantal corona-besmettingen daalt gemiddeld, maar maatregelen blijven nodig. Het kabinet heeft een versoepeling voorgesteld (TERUG NAAR GEDEELTELIJKE LOCKDOWN) met als gewijzigde maatregelen: 1. Theaters, bibliotheken, bioscopen, musea mogen weer BEPERKT open en daar zijn toegestaan: maximum 20 personen inclusief kinderen). Groepen: maximaal 4 personen. reservering verplicht voor een vaste zitplaats. Verplicht: een gezondheids-check. 2. Voor musea, bibliotheken, monumenten geldt: bezoek op basis van reservering per tijdvak. Groepsgrootte maximaal 4 personen of 1 huishouding. 3. Evenementen en horeca: evenementen en grote festivals worden NIET toegestaan. 4. Café’s, eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, ook in theaters, bioscopen, concertzalen. 5. Thuis mogen maximaal 3 personen per dag worden ontvangen. 6. In supermarkten en dergelijke mag na 20:00 uur geen alcohol of softdrugs worden verkocht. 7. Voor een goede ventilatie gelden voorschriften.

05-10-2020: Volgens de WHO is nu 10% van de wereldbevolking besmet met Covid19.

10 november 2020. De CoronaMelder-app fan it Ministearje fan Sûnens, Wolwêzen en Sport (VWS) is fan dizze wike ek yn it Frysk te krijen.
Brûkers fan ‘e app wurde op ‘e hichte brocht as se yn kontakt west hawwe mei ien dy’t besmet is mei it corona-firus. No wurket de app ek yn it Frysk op Android-apparaten. De Fryske ferzje wurket net op in iPhone.

Het aantal coronabesmettingen is groter dan het rivm dagelijks meldt. Zowel het landelijke GGDGHORNL als het RIVM zeggen dat ze de uitslagen van de duizenden commerciële coronatesten niet meetellen in hun dagelijkse update.

  • Er waren zondag 25 oktober 103 nieuwe besmettingen in Fryslân.
  • Landelijk werden er 10.211 besmettingen gemeld.
  • Dinsdag komt er meer duidelijkheid over aanpak coronacrisis.

23 oktober 2020. Een triest dagrecord (waar Nederland heel goed in is): vandaag is het aantal mensen, besmet met het corona-virus gestegen met meer dan 10.000. De ziekenhuizen kunnen het werk niet meer aan. Patiënten uit het centrum en zuiden van Nederland worden verdeeld over de rest van het land. Reden genoeg om zo snel mogelijk een nieuwe lock-down in te voeren, maar voor het kabinet is het nog te vroeg om harder in te grijpen.

BESMETTINGEN MET COVID’20

05-09-2020 Het RIVM komt elke dinsdag met de weekcijfers en een duiding. De laatste weken schommelde het aantal meldingen rond de 500 per dag. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld. Op woensdag steeg het aantal gevallen met 734.Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 744 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het zijn de grootste stijgingen in een etmaal sinds 11 augustus 2020.

Niet alleen mensen kunnen worden besmet maar ook (aaibare) dieren als nertsen, honden, katten, konijnen. Inmiddels zijn op 48 nertsfokkerijen ALLE nertsen “geruimd”. De besmettings-bron op nertsenfokkerijen blijken katten te zijn.

Juli 2020: De jongste editie van DE ANDERE KRANT is gewijd aan de andere kant van de uitbraak van het corona-virus. De uitgave is een burger-inititatief met berichtgeving over een virus wat de mensheid besmet met angst en over maatregelen die niet kloppen met de realiteit. De realiteit is, dat de “mortaliteit” van het Covid19-virus ongeveer 0,02% is en dus lager dan dat van het griepvirus 2017-2018. Dat gezonde personen elkaar niet in gevaar kunnen brengen omdat ze het virus niet kunnen overdragen. Dat het kunnen behalen van groeps-immuniteit een illusie is (zeker in de noordelijke provincie Drenthe, Groningen en Friesland waar het aantal besmettingen en overlijdens miniem is). Een vaccin tegen het virus is er nog niet en komt té laat omdat het virus verandert en daarvoor een ander, aangepast vaccin nodig is.

www.deanderekrant.nl -> bit.ly/3eYZNrn

Nieuwe coronavirusstam verspreidt zich veel sneller

De variant van SARS-CoV-2 , D614G genoemd,  is veel beter in staat om menselijke cellen binnen te dringen dan de oorspronkelijke stam, D614.

Wetenschappers denken dat het virus daardoor ook een stuk makkelijker kan worden overgedragen van de ene op een andere persoon. De mutatie van het virus heeft volgens onderzoekers geen gevolgen voor het verloop van de ziekte. Mensen die worden besmet met de nieuwe coronavirusstam worden niet zieker dan door de eerdere variant D614G. Maar er worden dus wel veel meer mensen ziek en veel meer mensen bezwijken er aan.

23 mei 2020. De corona-uitbraak in het district Leer, over de grens bij Bad-Nieuweschans, is groter dan eerder werd gedacht. Elf mensen zijn besmet, zo’n zeventig mensen zitten in quarantaine. 31 mei: Bij meer dan dertig personen is inmiddels het coronavirus vastgesteld. Het aantal mensen dat in quarantaine zit is gestegen naar 175.

18 mei ’20: Op veel plaatsen is in de afgelopen maanden niet-coronazorg blijven liggen. Ziekenhuizen en huisartsen kampen nu met grote wachtlijsten. Een deel van de hart-, kanker- en beroertepatiënten blijven nog steeds weg en zijn huiverig om contact met de huisarts te zoeken. Bijvoorbeeld thuiswonende ouderen. De volksgezondheidsdienst gaat zich meer richten op deze verborgen problematiek. Het naleven van alle afstand- en hygiëne-maatregelen blijft belangrijk. Versoepeling van die maatregelen is mooi, maar het duurt minimaal twee weken voordat het effect zichtbaar wordt.

10 mei ’20: In het Limburgse plaatsje Kessel zijn alvast 500 mensen getest op Covid-19 immuniteit. De eerste testronde bestaat uit een vingerprik. Als de testers op basis van die vingerprik zien dat iemand antistoffen heeft aangemaakt, wordt ter controle een buisje bloed afgenomen. Als het lichaam antistoffen aanmaakt, is degene besmet geweest met het coronavirus. In hoeverre en vooral hoe lang je vervolgens immuun blijft, is nog onduidelijk. Uit deze eerste inventarisatie blijkt dat het percentage van mensen met antistoffen heel hoog is.

10 mei ’20: in China zijn 17 nieuwe coronabesmettingen gemeld, waaronder vijf nieuwe besmettingen in Wuhan. In die stad begon de virusuitbraak, maar al bijna twee maanden werden er niet zoveel besmettingen meer gemeld. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen fors lager ligt dan tijdens de uitbraak in februari, is het toch zorgelijk dat er weer meer mensen in China besmet raakten. Volgens persbureau Reuters zijn zeven van de nieuwe besmettingen afkomstig van reizigers uit het buitenland. Tien mensen zijn besmet door lokale transmissie.

8 mei ’20: Het asielzoekerscentrum in Sneek is ‘op slot’ gedaan, omdat daar sprake was van een corona-uitbraak. De GGD maakte bekend dat 28 mensen uit het azc positief getest waren op het virus, waarvan één beveiliger van het azc. In totaal zijn er nu vierhonderd mensen getest. De besmette mensen en hun huisgenoten verblijven elders in quarantaine omdat het azc in Sneek daarvoor niet geschikt is.

Al 15 jaar waarschuwt complexiteitswetenschapper Yaneer Bar-Yam voor het gevaar van een pandemie. Sinds het nieuwe coronavirus Covid-19 rondwaart, probeert hij overheden wakker te schudden: het virus is te stoppen. In Nederland lijkt dat maar niet door te dringen.

Uit een wereldwijde coalitie van inmiddels duizenden wetenschappers en andere betrokkenen om wetenschappelijke kennis in te zetten om de corona-pandemie een halt toe te roepen, riep hij overheden op tot actie, omdat alleen dan een wereldwijde catastrofe afgewend zou kunnen worden.

 “Het draagvlak voor verzwaren van de lockdown is echt tot een minimum geslonken. Ik had Nederland verwacht tussen de koplopers, niet onderaan de ranglijst bungelend. Ik mis de overtuiging om dit virus eronder te krijgen. Jullie hebben geen echte lockdown, met een paar extra maatregelen erbij kun je er komen. Nederland doet nu genoeg om het virus te vertragen, maar ze moeten beslissen om te gaan indammen”.